bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organy szkoły

Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.Opublikował: Rafał Spręga
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: R S
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 931